Dotacje

URUCHOMIENIE PRODUKCJI INNOWACYJNYCH SZAF TELEKOMUNIKACYJNYCH

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności MŚP, zwiększenie zdolności usługowej przedsiębiorstwa, wprowadzenie usług uprzednio nieoferowanych, wdrażanie wyników badań naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań

BENEFICJENT: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak

NUMER PROJEKTU: RPLU.03.07,00-06-0154/16

DZIAŁANIE: 3.7 RPO WL 2014-2020 DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFRR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonanie: SQLSoft.pl
Menu